menu

WeDkOmAn - Adrian Budyn


 • alias:WeDkOmAn
 • ko�o: Ko�o PZW nr 02 Tarn�w Azoty
 • w portalu od: 2009-09-29
 • o sobie : Witam wszystkich Koleg�w Po Kiju :)

  Mam na Imi� Adrian, mieszkam nad pi�kn� okolic� - kt�r� jest dla mnie malownicza dolina Dunajca,
  z tej te� racji �e mam n/Dunajec 'rzut beretem', korzystam z ka�dej wolnej chwili i odpoczywam nad t� pi�kn� rzek�, oczywi�cie z W�dk� ! :D Jak najcz�ciej mog�. W niedalekiej okolicy znajduje si� te� kilka ciekawych zbiornik�w, do�� bogatych w ryby zar�wno spokojnego �eru jak i drapie�niki. W�dkuje od podstaw�wki, cho� z przerwami to zawsze w�dkarstwo by�o dla mnie czym� wspania�ym, najwspanialszym sposobem na relax, wypoczynek, spotkanie z ciekawymi znajomymi, to dla mnie co� Du�o Wi�kszego ni� hobby! to wspania�a Pasja... :)

  Preferowa�em przez lata m�odo�ci do�� aktywne techniki - tote� najwi�cej Spinningowa�em, czy te� brodzi�em ze sp�awikiem, teraz g��wnie "gruntuj�" (nie "karpiarstwo") czy te� �owi� na odleg�o�ci�wk� i sp�awik, w tym tak�e zako�czony �ywcem ;) [ Od ubieg�ego roku jestem r�wnie� poch�oni�ty Zasiadkami w oczekiwaniu na Karpiowate], pozostawi� to w nawiasie, gdy� po d�u�szej nieobecno�ci pewne preferencje si� zmieni�y, i EDYTOWANY zosta� m�j opis, pochodz�cy sprzed kilku lat wstecz, za czas�w "rze�kiej m�odo��" :D ] Jednak chyba bardziej kr�ci mnie czekanie na drapie�nika ;) co do sukces�w to mam kilka �adnych okaz�w na koncie :)
  Nie s� to mo�e sztuki na wag� Z�ota Senior�w, ale gdy tylko b�d� mia� troch� wi�cej wolnego czasu, kt�rego ci�gle mi brak... ;/ To to Si� Zmieni!!! :P

  Do zobaczenia nad Wod� DRODZY KOLEDZY W�DKARZE! Oraz OCZYWI�CIE na W�dkuje.pl :-)