menu

czest - Grzegorz Wr�bel


  • alias:czest
  • ko�o: Ko�o PZW nr 013 M.G. w Legionowie
  • w portalu od: 2009-09-17
  • o sobie : w�dkarstwa uczy si� przez ca�e �ycie..