menu

amur tv - kamil tomaszewski


 • alias:amur tv
 • ko�o: Ko�o PZW nr 21 Rog�w
 • w portalu od: 2019-04-16
 • o sobie : Witam Serdecznie u�ytkownik�w wedkuje.pl Nazywam si� Kamil Tomaszewski dla cz�ci z Was znany z kana�u AMURTV.
  Wiek 24 lata, pochodz� z niewielkiej miejscowo�ci w woj. ��dzkim.
  W�dkarstwo to moja pasja od oko�o 10 lat.
  Mog� pochwali� si� pewnymi osi�gni�ciami cho�by PB z 2021 w postaci amura 60 cm 3,5 kg czy z 2020 karpia o wadz� 9,8 kg / 2023 karp o wadz� 10,2 kg
  Moje ulubione metody w�dkowania to Method Feeder i Feeder Klasyczny, natomiast ulubionymi gatunkami leszcz , lin i kara�.
  Wyznaje zasad� z��w i wypu�� oraz dbam o �rodowisko naturalne.
  Ca�a przygoda z w�dkarstwem rozpocz�a si� od pierwszego wypadu na ryby z moim tat� Jankiem, by�em wtedy nastolatkiem. Na pocz�tku podchodzi�em to tego oboj�tnie, ale z wypadu na wypad zacz��em si� zakochiwa� w rybach coraz bardziej i tak zosta�o. Z powodu moich ogranicze� w mo�liwo�ci uprawiania innych aktywno�ci pozosta�o w�dkarstwo. Obecnie jestem zapalonym fanem w�dkarstwa, sp�dzam wraz z Jankiem nad wod� ka�d� woln� chwil�.
  W�dkarstwu po�wi�cam sporo czasu, ale mam te� pasje do nagrywania i foto relacjonowania swoich wypad�w w mediach spo�eczno�ciowych na YouTubie, Facebooku i Instagramie, pokazuje czym jest dla mnie w�dkarstwo i jak� frajd� mi sprawia.