menu

Bop - Pierre van Maruszak


  • alias:Bop
  • ko�o: Ko�o PZW Lublin Miasto
  • w portalu od: 2008-08-27
  • o sobie : Siemano!!!
    Jestem w�dkarzem amatorem... takim sobie, �owi�cym r�nymi metodami ale najcz�ciej na spinning i grunt (spr�ynka). Je�li chodzi o konkretne rekordy to jeszcze ich nie mam.
    "Tylko g�upiec nie uczy si� na b��dach, jak dostanie kopa w dup� kr�tko b�l pami�ta."