menu

arasshater - Arkadiusz Buczek


  • alias:arasshater
  • ko�o:
  • w portalu od: 2018-04-25
  • o sobie : Powr�t po d�ugich latach do w�dkarstwa to najlepsze co mnie spotka�o w �yciu. Cieszy mnie ka�da ryba: i ta du�a i ta ma�a. Wi�kszo�� oczywi�cie wraca do wody, bo liczy si� relaks i dobra zabawa, nie ci�nienie na wyniki. Najch�tniej poluj� na drapie�niki metod� spinningow�, ale lubi� r�wnie� posiedzie� nad wod� i pogapi� si� na sp�awik. Odwiedzam jeziora i rzeki oraz nasze morze, jednak uwa�am �e du�ym wyzwaniem dla w�dkarza jest ma�a woda, dlatego cz�sto przesiaduj� na miejskich zbiornikach retencyjnych, gdzie trudno o okaz, ale je�li ju� si� trafi, mo�e zadziwi�.