menu

kostekmar - Mariusz Ko�cielski


  • alias:kostekmar
  • ko�o: Ko�o PZW nr 049. Klub Garnizonowy Gdynia Oksywie
  • w portalu od: 2009-07-19
  • o sobie : W�dkarz z zami�owania. W�dkowanie rozpocz��em jako 10-cio letni ch�opak. Przerwa trwa�a od 1988 roku do 2008 roku i po tych 20-stu latach powr�ci�em do tego wspania�ego hobby oraz czynnego sp�dzania czasu wolnego nad wod� w�r�d przepi�knej przyrody. Preferuj� spinning, ale czasami r�wnie� sp�awikuj� oraz gruntuj�. Ostatnio bardzo polubi�em po��w troci w morzu. Obcowanie z natur� oraz jej obserwowanie przynosi ukojenie po tygodniu pracy. Z�owione ryby zabieram tylko wtedy kiedy mam niepohamowan� ochot� na ich mi�so. Wi�kszo�� ryb wraca jednak do wody.
    A to jest moja w�dkarska maksyma pomagaj�ca w osi�ganiu sukces�w nad wod�: "RYB
    NIE �OWI TEN, KTO NIE MOCZY PRZYN�TY".