menu

Slyder - Ryszard Klein


  • alias:Slyder
  • ko�o: Ko�o PZW nr 068. Puck
  • w portalu od: 2009-07-16
  • o sobie : Od dzieci�stwa zafascynowany jestem �owieniem ryb, ale od niedawna rozpocz��em zupe�nie na serio. Spinning jest moj� ulubion� metod� w�dkowania. Lubi� w spokoju r�wnie� posp�awikowa� jak i pogruntowa�. Nie cierpi� ba�aganu na �owisku.