menu

marek-debicki - Marek D�bicki


  • alias:marek-debicki
  • ko�o:
  • w portalu od: 2008-08-10
  • o sobie : W�dkarstwo jest moj� pasj� od dzieci�stwa. Pierwsz� w�dk� z leszczyny wykona� mi chrzestny. Szczytem marze� by�a szczyt�wka z ja�owca. W�wczas by� to idealny bat, sp�awik�wka i grunt�wka zarazem.
    Ka�d� woln� chwil� staram si� sp�dza� nad wod�. Woda i w�dkowanie dla mnie raka, s� moim �ywio�em. Pobyt nad wod� i generalnie w przyrodzie sprawia, �e potrafi� si� ca�kowicie wy��czy� i zapomnie� o sprawach bie��cych i szarej codzienno�ci!
    Najwi�kszy dotychczas z�owiony amur 24,40 kg, karp 11.30 kg, karp 9.00 , 8.00 kg, szczupak 4,45 kg, ja� 1,75 kg, kara� pospolity 0,85 kg.