menu

blumen1920 - krzysztof znojek


  • alias:blumen1920
  • ko�o: Ko�o PZW K�dzierzyn-Ko�le Azoty
  • w portalu od: 2009-07-10
  • o sobie : Jestem od marca tego roku emerytem a w�dkarstwo (dzi�ki kolegom z pracy ) sta�o si� po kilku miesi�cach wedkowania
    MOJA PASJ� ! Do PZW wstapi�em w lutym 2009 r.
    Pierwsze moje w�dkowanie 20.04.09r. Januszkowice ko�o K�dzierzyna Ko�le woj. opolskie
    Opr�cz wedkarstwa interesuje mnie -jak ka�dego faceta -pi�ka no�na , oraz turystyka w typowo amatorski spos�b - dla mnie jest to �ona ,ja, przyroda i CISZA !