menu

2780plox - Andrzej Paczesny


  • alias:2780plox
  • ko�o: Ko�o PZW nr 010 M.G. w G�rze Kalwarii
  • w portalu od: 2009-07-07
  • o sobie : Prawie od zawsze zajmuj� si� sprawami bezpiecze�stwa pracy i ochron� ppo�. Zainteresowania to przede wszystkim w�dkowanie i grzyby. Bardzo lubie spiningowa� - za�o�y� spodniobuty gumowe i brodzi� ze spiningiem. Najwi�ksze z�owione ryby: szczupak d�.100 cm - 7 kg i sandacz - ok 5,5 kg. W�dkuj� g��wnie w Wi�le i na rozlewiskach w okolicy G�ry Kalwarii.
    Lubi� szczerych i otartych ludzi. Nie znosz� ob�udy i zak�amania.