menu

patagonia - Lechos�aw Warzy�ski


  • alias:patagonia
  • ko�o: Ko�o PZW nr 026 Koszalin Energetyk
  • w portalu od: 2015-10-12
  • o sobie : Motto: "Mojemu Kochanemu Ojcu nauczycielowi mi�o�ci do przyrody i w�dkarstwa po�wi�cam"