menu

prezes74 - Artur Ka�mierczak


  • alias:prezes74
  • ko�o: Ko�o PZW nr 054 SUM Wyszogr�d
  • w portalu od: 2008-03-10
  • o sobie : W�dkarstwo to moja pasja , w�dkuje od ma�ego brzd�ca ,bo nie mog�o by� inaczej wychowa�em si� przecie� nad Wis��.
    Od kilku lat jestem prezesem Ko�a 54 PZW z Wyszogrodu , ale tym m�odej generacji , u nas g��wny nacisk nak�ada si� na dwie rzeczy : sport i m�odzie� , no i oczywi�cie sprawa priorytetowa ,, ochrona w�d ,,
    To znaczy musimy zmieni� swoje nastawienie do w�dkarstwa coraz cz�ciej stosowa� zasad� z��w i wypu�� i poczu� si� gospodarzem swojej wody , ja to rozumiem i wiem nie zmienimy tego tak od zaraz , bo s� to zasz�o�ci dziejowe ale musi ten proces trwa� nadal i post�powa�.