menu

maksymilian 42 - Tadeusz Micha� Pietrykowski


  • alias:maksymilian 42
  • ko�o:
  • w portalu od: 2009-06-23
  • o sobie : Jestem emerytem. W�dkuj� od 1950 roku ubieg�ego stulecia. Mieszkam w Trzciance- mie�cie po�o�onym w �rodku Puszczy Nadnoteckiej, w�r�d jezior. Nale�� do Ko�a PZW "Lubmor" w Trzciance, kt�re to jest w�a�cicielem malowniczo po�o�onego w�r�d las�w jeziora Bukowo Du�e. Jezioro to jest �owiskiem specjalnym, co roku zarybianym. Zezwolenia na �owisko mo�na naby� w Kole lub bezpo�rednio u mnie. Gor�co polecam i zach�cam :)