menu

Skowron - Piotrek Skowro�ski


  • alias:Skowron
  • ko�o: Ko�o PZW nr 036 �rod. Woj. Warszawa
  • w portalu od: 2008-03-07
  • o sobie : Jestem mi�o�niiem w�dkarstwa amatorskiego, lubi� ca�ymi godzinami przebywa� nad wod� i oczekiwa� na branie:)