menu

stefan51 - czeslaw skorupa


  • alias:stefan51
  • ko�o: Ko�o PZW nr 049 Rybnik
  • w portalu od: 2013-01-20
  • o sobie : Jestem emerytem,w�dkuj� dla sportu i odpoczynku na �wie�ym powietrzu.Rybki kt�re z�owi� zazwyczaj otrzymuj� wolno�� chyba �e jest to wi�kszy okaz.Wypady na ryby robi� w ramach wolnych dni ,kiedy nie dr�cz� mnie wnuki i wnusie,kt�re tylko czekaj� kiedy je zabior� na ryby.