menu

w-marcin-59 - W�adys�aw Marcinkowski


  • alias:w-marcin-59
  • ko�o: Ko�o PZW Bojanowo
  • w portalu od: 2012-12-08
  • o sobie : Przygod� z rybami rozpocz��em latem 1973. �owi�em tylko na gliniankach. Moje trofea to karasie 5-10cm i pi�kna kolorowa rybka - R�anka. I tak mija� czas i kolejne pr�by z�owienia czego� wi�kszego. No i gdy w pierwszych dniach wiosny 1977 roku gdy tylko mo�na by�o ju� uczy� sp�awik p�ywa� i zaczai� si� na ryb� zdarzy� si� incydent. To nie ja zaczai�em si� na ryb� lecz pewien znajomy milicjant przyczai� si� na mnie i to on mnie z�owi�. P�niej si� wychwala�, �e nikt nie z�owi� takiej GRUBEJ RYBY jak on. Kara jak� otrzyma�em to nauczenie si� regulaminu PZW na pami�� i zjawienie si� na najbli�sze zebranie PZW ze zdj�ciem. Po solidnym przewa�kowaniu mnie ze znajomo�ci regulaminu od 20.03.1977 nale�� oficjalnie do PZW.