menu

j23janek - jan wozniak


  • alias:j23janek
  • ko�o:
  • w portalu od: 2012-10-09
  • o sobie : Witam wszystkich jestem w�dkarzem ju� �adnych kilkadziesi�t lat . Najcz�stsz� metod� jest grunt i sp�awik. Nastawiam si� na du�e ryby. I tylko takie mnie interesuj�.