menu

piotr-strzalkow - Piotr Strza�kowski


  • alias:piotr-strzalkow
  • ko�o: Ko�o PZW nr 61 M.G w Z�bkach
  • w portalu od: 2012-07-21
  • o sobie : W sumie wszystkie metody: spinning, sp�awik, grunt. Ostatnio zaliczy�em dorsze z kutra oraz surfcasting. Z�apa�em bakcyla.

    Poza czyst� przyjemno�ci� czerpan� z w�dkarstwa, staram si� te� da� co� od siebie. Dlatego, postanowi�em wst�pi� w szeregi SSR. Dbajmy o nasze �owiska, a oddadz� nam to, co najlepsze.

    Od tego roku cz�onek Zarz�du Ko�a Nr 61 Z�bki - Rzecznik Prasowy