menu

Krul-Mateusz - Mateusz Markowski


  • alias:Krul-Mateusz
  • ko�o: Ko�o PZW nr 019 K�rnik
  • w portalu od: 2012-07-20
  • o sobie : Na ryby chodzi�em ju� jako kilkulatek, �owi�c drobnic� z tat�. Od tego czasu nie wiele si� zmieni�o, w�dkarstwo dalej jest moj� pasj�...