menu

pawel75 - Pawe� �ubniewski


  • alias:pawel75
  • ko�o: Ko�o PZW Lublin Miasto
  • w portalu od: 2009-04-13
  • o sobie : Zwyk�y cz�owieczek.
    Poza tym z w�deczk� w d�oni odk�d sko�czy�em 5 latek :) Stosuj� r�ne techniki po�owu, chocia� preferuj� spining. Cz�sto jest to te� ci�ka grunt�wka, czasem sp�awik od kt�rego zaczyna�em jak wi�kszo��. No i kocham obcowa� z przyrod� wi�c ka�da wolna chwilka najch�tniej nad wod� :)