menu

zbigiaurelki - Zbigniew Kaszlewicz


  • alias:zbigiaurelki
  • ko�o: Ko�o PZW Rubinkowo przy SM (okr�g Toru�)
  • w portalu od: 2012-05-21
  • o sobie : W�dkuj� dla przyjemno�ci i uspokojenia i tak codziennie szarganych p�dem �ycia nerw�w. Szanuj� zasad� C&R - pochwalam j� choc je�li mam ochot� to zjem z�owion� przez siebie ryb�. I nie przyjmuj� w tym wzgl�dzie krytyki :) Po�amania kija wszystkim kolegom w�dkarzom ...