menu

Jacoslaw - Jacek


  • alias:Jacoslaw
  • ko�o: Ko�o PZW nr 24 ��czniki Radom
  • w portalu od: 2012-04-22
  • o sobie : Cze��.

    Na imi� mam Jacek. Zawodowo zajmuj� si� szeroko rozumianym bezpiecze�stwem publicznym.
    Z w�dkarstwem zwi�zany jestem "od zawsze". Zaczyna�em od leszczynowego kija i przelotek z aluminiowego drutu. Sp�awik by� z g�siego pi�ra. Do dzi� mam jeden z pierwszych bambus�w jaki kupi�em za kieszonkowe. Co do ulubionej metody - uwa�am, �e wszystkie s� jak cztery pory roku i ka�da z nich ma sw�j urok. Chocia� na my�l o spinningu u�miecham si� nieco szerzej ;-) Pozdrawiam