menu

michal80 - Micha� Wojnarowski


  • alias:michal80
  • ko�o: Ko�o PZW nr 028 Dzielnicy Warszawa Ursyn�w
  • w portalu od: 2007-11-26
  • o sobie : W�dkuje od 12 roku �ycia, g��wnie na spinning, czasami tak�e na grunt.