menu

mleczus3 - Rafa� Mleczak


  • alias:mleczus3
  • ko�o: Ko�o PZW nr 035 Ostror�g
  • w portalu od: 2012-04-03
  • o sobie : Witam, nazywam si� Rafa� Mleczak, od kilku lat jestem wsp�pracownikiem ,,W�dkarskiego �wiata". Ju� od wczesnego dzieci�stwa zadurzony jestem w tym przepi�knym hobby, jakim jest w�dkarstwo. W�r�d wielu dziedzin, bezgranicznie poch�on�� mnie spinning i to w�a�nie ta technika, ten rodzaj w�dkarstwa sprawia, �e nie wyobra�am sobie tygodnia, w kt�rym nie zwoduj� �odzi, b�d� nie stawi� si� nad rzek�. W zawodach w�dkarskich startuj� okazyjnie, gdy� nie satysfakcjonuje mnie ci�g�a rywalizacja i pogo� za wynikami. Udzia� w zawodach bior� przede wszystkim dla wspania�ych ludzi, wy�mienitych w�dkarzy, kt�rych mog� tam pozna�. �owi� zazwyczaj w skromnym, dwuosobowym gronie, co daje mi szanse na konsekwentne doskonalenie r�nych metod po�owu oraz kontakt z pi�knymi rybami, kt�re zgodnie z zasad� ,,catch and release" wypuszczam. Jako wsp�pracownik ,,W�dkarskiego �wiata" przekazuj� czytelnikom fachowe porady i spostrze�enia dotycz�ce technik po�owu i zwyczaj�w �owionych przeze mnie ryb. Ch�tnie odpowiem na kierowane do mnie pytania zwi�zane z tematyk� w�dkarstwa. Wystarczy, �e odwiedzisz mojego bloga i klikniesz przycisk ,,napisz", a b�dziemy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie,
    Rafa� Mleczak