menu

esox61 - Henryk Chrzanowski


  • alias:esox61
  • ko�o: Ko�o PZW Skwierzyna 3
  • w portalu od: 2009-03-26
  • o sobie : Mam wy�sze wykszta�cenie techniczne. Jestem na emeryturze. Hobbystycznie od 1987r robi� �wietne woblery spinerbajty i obrot�wki oraz sp�awiki. Naprawiam i obs�uguj� ko�owrotki, od kilku sezon�w �owi� zestawem castingowym. M�j najwi�kszy szczupak z�owiony w dn 3-go maja 2011r mierzy� 105cm, wagi nie znam bo wr�ci� ca�y i zdr�w do wody. Od 1991r uwalniam du�e drapie�niki dzi�ki czemu mam udane po�owy. W 2012r z�owi�em min dwa esoxy 97 i 90,5cm w naszych wodach, bez konieczno�ci wyjazdu do Skandynawi. Dysponuj� Pontonem 3,2m i mo�na si� ze mn� na ryby um�wi� :) Wi�cej o mnie i moim w�dkowaniu na moim profilu na facebooku.