menu

WacentyLodz - Krzysztof Wac�awski


  • alias:WacentyLodz
  • ko�o: Ko�o PZW nr 38 Kle� Pabianice
  • w portalu od: 2012-03-15
  • o sobie : Je�li chcesz by� w czym� najlepszy musisz jak najbardziej zbli�y� si� do zawodowc�w!