menu

PatrykKaw - Patryk Kawi�ski


  • alias:PatrykKaw
  • ko�o: Ko�o PZW nr 59 Szczecin Bulaj
  • w portalu od: 2012-02-21
  • o sobie : W�dkuj� od 6 roku �ycia ,pasjonuje mnie spining ,lubi� �owi� na sp�awik i much� mam 8 puchar�w z 1 miejsca w sp�awiku ,2 z 2 miejsca i moja dru�yna zaj�a 3 miejsce w zawodach okr�gowych w sp�awiku jestem jch kapitanem .M�j tata prowadzi szk�k� w�dkarsk� dla dzieci w kole Bulaj 59