menu

Kowal73 - Zbigniew Kowalki


  • alias:Kowal73
  • ko�o: Ko�o PZW SUM przy Powiatowej Kom. Policji w Sieradzu
  • w portalu od: 2012-02-11
  • o sobie : �owie ryby od 1989r.Wyniki s� r�ne. W�dkarstwo to dla mnie forma sp�dzania wolnego czasu i relaksu czyli hobby. Moje metody po�owu to spining. Moim ukochanym �owiskiem jest w�dr�wka brzegiem rzeki Warty.