menu

roman55 - Roman


  • alias:roman55
  • ko�o: Ko�o PZW Lublin Energetyk
  • w portalu od: 2012-02-10
  • o sobie : W�dkuj� od szczeni�cych lat w kr�tkich gatkach na szelkach. Ka�dy wygospodarowany czas odpoczynku oddaj� swojej hobbystycznej obsesyjnej pasji, a mo�e to ju� taka w�dkarska choroba? Jestem cz�onkiem Ko�a PZW Energetyk. Swoje upodobania w�dkarskie na �onie natury traktuj� z jednej strony , jako pe�en luz, spok�j, wyciszenie tak nam potrzebne w dzisiejszych czasach . Z drugiej strony to, co lubi� najbardziej. Raptownie skoki adrenaliny i ogromny power w swoim krwiobiegu pod wp�ywem przytopienia sp�awika a mo�e to tylko instynkt �owcy? Dzi�ki kt�remu czuj� si� zawsze m�odo przynajmniej duchem. Ta moja fascynacja w�dkarska trwa ju� pewien okres czasu, a b�dzie tego ponad 50 wiosenek z ma�ym ogonkiem. Ulubiona metoda w�dkowania to zestaw skr�cony. Ostatnio coraz rzadziej o charakterze zawodniczym, niestety „Pesel”. A m�wi�c najkr�cej: sp�awik, sp�awik i jeszcze raz sp�awik. Cz�onek Zarz�du Ko�a - gospodarz. Popieram wprowadzenie g�rnego limitu wymiaru rybek i zasad�, "Z��w i Wypu��”, ale r�wnie� nie widz� nic nagannego w tym, aby od czasu do czasu zabra� rybk� z sob� i przygotowa� ma�e, co nieco w gronie najbli�szych przyjaci�. Zim� pozwalam rybkom odpocz�� od swojej osoby. Rekord w po�owie tyczk� 64800 pkt./4h - Solina/2008r. Pozdrawiam wszystkich, a szczeg�lnie tych, co jad� na ryby, a nie po ryby - �ycz�c po�amania kija i owocnych hol�w. Do spotkania nad wod� na �onie natury. Pozdrawiam