menu

hose - Roman


  • alias:hose
  • ko�o: Ko�o PZW nr 074. Sk�rcz
  • w portalu od: 2012-01-31
  • o sobie : Podobnie jak wi�kszo�� choruj� na nieuleczaln� chorob� ,,W�dkarstwo", g��wnie spining ale bia�a ryba te� si� zdarza.!!!