menu

Okr�g PZW Wroc�aw

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Legnica na wody nizinne

Porozumienie przygraniczne - obw�d rybacki rzeki Odra nr 7 (zezwolenie dost�pne poprzez stron� internetow� Okr�gu PZW w Legnicy)

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Opole na wody nizinne

Porozumienie przygraniczne - obw�d rybacki rz. Odra nr 2 od jazu w m. Lipki do uj�cia kana�u do rz. Odra tzw. "strza�ki" w m. Brzeg, obw�d rybacki rz. Widawa od zapory czo�owej zbiornika Stradomia do granic wojew�dztwa Dolno�l�skiego

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Pozna� na wody nizinne

Porozumienie przygraniczne - rzeka Orla oraz jezioro Krzycko (zezwolenia dost�pne poprzez stron� internetow� Okr�gu PZW w Poznaniu)

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK