menu

Okręg PZW Rzeszów

Porozumienia okręgów PZW 2019

replywróć

Porozumienie z Okręgiem PZW Krosno na wody nizinne i górskie

Porozumienie na wody obwodów rybackich: Wisłok 2, Wisłoka 2 - (użytkownik rybacki PZW Okręg Krosno), Stobnica 1 - (użytkownik rybacki PZW Okręg w Rzeszowie).

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Chełm na wody nizinne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Lublin na wody nizinne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Przemyśl na wody nizinne i górskie

Z wnoszenia dodatkowych składek okręgowych zwolnieni są członkowie umawiających się Okręgów odznaczeni odznaką PZW „Złotą z wieńcami".

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Radom na wody nizinne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnobrzeg na wody nizinne i górskie

Porozumienie na zasadach wzajemności (wody nizinne i górskie) z wyłączeniem zbiorników. Na zbiornikach wodnych wędkowanie dla wędkarzy jest dozwolone po wniesieniu przez nich dodatkowej składki ulgowej - okręgowej; Okręg Rzeszów udostępnia zbiorniki po wniesieniu składki ulgowej - okręgowej w wysokości 90 zł. Okręg Tarnobrzeg udostępnia zbiorniki „wydzielone" po wniesieniu składki ulgowej - okręgowej w wysokości 120 zł. Z wnoszenia dodatkowych składek okręgowych zwolnieni są członkowie umawiających się Okręgów odznaczeni odznaką PZW „Złotą z wieńcami".

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnów na wody nizinne i górskie

Członkowie Okręgów Tarnów i Rzeszów po wniesieniu składki członkowskiej - okręgowej w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia ulgowej składki okręgowej umawiających się Okręgów: Okręg Rzeszów udostępnia wszystkie wody nizinne i górskie oraz zbiorniki Mokrzec, Strzegocice i Otałęż po wniesieniu składki ulgowej- okręgowej w wysokości 90 zł. Okręg Tarnów udostępnia wszystkie wody nizinne i górskie oraz zbiorniki pożwirowe Olszyny i Bobrowniki Wielkie po wniesieniu składki ulgowej - okręgowej w wysokości 80 zł.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Zamość na wody nizinne i górskie

Członkowie umawiających się Okręgów, po wniesieniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych. Członkowie Okręgu Zamość chcąc łowić na zbiornikach w Okręgu Rzeszów wnoszą dodatkową ulgową składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 90 zł. Członkowie Okręgu Rzeszów chcąc łowić na wodach górskich lub zbiornikach w Okręgu Zamość wnoszą dodatkową opłatę według wykazu Okręgu PZW w Zamościu.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK