menu

Okręg PZW Poznań

Porozumienia okręgów PZW 2022

replywróć

Porozumienie z Okręgiem PZW Piła na wody nizinne

Wzajemne porozumienie na wybrane akweny bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek: Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania w obwodach rybackich: - jezioro Pakawie - Warta nr 9 - Noteć nr 9 - Wełna nr 6 - Wełna nr 8 Korzystający z porozumienia zwolnieni są z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb zgodnie do wydanego zezwolenia.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Koszalin na wody nizinne

Porozumienie obejmujące 150 zezwoleń dla członków PZW Poznań. Zezwolenia na Okreg koszaliński można pobrać w biurze Okręgu w Poznaniu po okazaniu legitymacji potwierdzającej wniesienie składki okręgowej pełnej.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Gorzów Wlkp. na wody nizinne

Członkowie Okregu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek na części obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 11 o długości 24,3 km na odcinku od dopływu strugi z jez. Barlińskiego (140 +500 kilometraż rzeki Warty) do granicy województw Wielkopolskiego i Lubuskiego (116 +200 km rzeki Warty). Zezwolenia wydają Koła poznańskie zainteresowanym członkom posiadającym wniesioną pełną składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Wrocław na wody nizinne

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na obwodzie rybackim rzeki Barycz nr 3 tj. od dopływu rzeki Sąsiecznicy do ujścia do rzeki Odra, wraz z jej dopływami i zbiornikiem Rycze. Zezwolenie można nabywa się poprzez e-zezwolenia Okregu Wrocławskiego. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 10 zł.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK