menu

Okręg PZW Poznań

Porozumienia okręgów PZW 2021

replywróć

Porozumienie z Okręgiem PZW Piła na wody nizinne

Wzajemne porozumienie na wybrane akweny bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek: Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Pakawskim, rz. Wełnie Nr 6 i 8, rz. Warcie Nr 9, rz. Noteć Nr 9 Korzystający z porozumienia zwolnieni są z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb zgodnie do wydanego zezwolenia.

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Koszalin na wody nizinne

porozumienie obejmujące 150 zezwoleń dla członków PZW Poznań. Członek Okregu poznańskiego zezwolenia na Okreg koszaliński można pobrać w biurze Okręgu w Poznaniu po okazaniu legitymacji potwierdzającej wniesienie składki okręgowej pełnej.

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Gorzów Wlkp. na wody nizinne

Członkowie Okregu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek na części obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 11 o długości 24,3 km na odcinku od dopływu strugi z jez. Barlińskiego (140 +500 kilometraż rzeki Warty) do granicy województw Wielkopolskiego i Lubuskiego (116 +200 km rzeki Warty). Zezwolenia wydają Koła poznańskie zainteresowanym członkom posiadającym wniesioną pełną składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód.

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE