menu

Okręg PZW Nowy Sącz

Porozumienia okręgów PZW 2022

replywróć

Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnów na wody nizinne

Z Okręgiem PZW w Tarnowie na Zbiornik Czchów udostępniając graniczną część Dunajca poniżej zbiornika Rożnów do kładki w m. Tropie w zamian – Koszt składki za porozumienie 25 zł

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK