menu

Okręg PZW Kielce

Porozumienia okręgów PZW 2019

replywróć

Porozumienie z Okręgiem PZW Biała-Podlaska na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Białystok na wody nizinne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Chełm na wody nizinne

Dopłata na wody górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Jelenia Góra na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Kalisz na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Legnica na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Siedlce na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Wałbrzych na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Wrocław na wody nizinne i górskie

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Radom na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie PZW umawiających się Okręgów, zamieszkali poza macierzystymi Okręgami, uprawnieni są do wędkowania na wodach udostępnionych przez Okręgi, jeśli w macierzystych Okręgach wnieśli składki członkowskie na minimum 3 lata przed zawarciem porozumienia. Członkowie Okręgu kieleckiego wnoszą składkę na połów ryb z brzegu na zbiorniku Domaniów w wysokości 25,- zł, natomiast dopłata składki w wysokości 50,- zł. upoważnia do połowu ryb na zbiorniku Domaniów i pozostałych wodach ze środków pływających. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Strony porozumienia honorują rejestry Okręgów objętych Porozumieniem. Więcej informacji na stronie internetowej Okręgu w Radomiu. Dopłata na wody nizinne: Domaniów + śr. pływające - 25/50 zł do składki okręgowej

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Bielsko-Biała na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie Okręgu w Bielsku Białej wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie Okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 75,- zł.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnobrzeg na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie Okręgu w Kielcach po wniesieniu składki uzupełniającej w wysokości 120,- zł nabywają prawa do wędkowania na tzw. "zbiornikach wydzielonych". Na zbiornikach wydzielonych członkowie Okręgu w Kielcach posiadają prawo do ulgi w wysokości 70,- zł. Ulgi przysługują: młodzieży szkolnej i studentom w wieku od 16 do 24 lat, odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW, kobietom po ukończeniu 60 roku życia, mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, osobom o widocznej niepełnosprawności lub poruszające się na wózku inwalidzkim, członkowie honorowi oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki uzupełniającej.

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Częstochowa na wody nizinne

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych obu Okręgów bez wnoszenia dodatkowych opłat. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką lub informatorze krainy pstrąga i lipienia. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie Okręgu w Częstochowie wnoszą składkę w wysokości 56,- zł, członkowie Okręgu w Kielcach wnoszą składkę w wysokości 55,- zł Dopłata na wody górskie: górskie 55 zł.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE
Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnów na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne. Członkowie Okręgu kieleckiego wnoszą składkę ulgową na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 80,- zł, członkowie Okręgu tarnowskiego 56,- zł

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Lublin na wody nizinne

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy wód górskich i zbiorników licencyjnych

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Łódź na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Elbląg na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Członkowie zawierających porozumienie Okręgów po wniesieniu ulgowej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę (obowiązującą w danym Okręgu) wód mają prawo do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wyszczególnionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne.

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Katowice na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w danym Okręgu, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej. Zawarte porozumienia dotyczy łowisk ogólnodostępnych. Kwota wykupienia składki okręgowej przez wędkarzy Okręgu Katowice i Okręgu Kielce wynosi 56 zł

Konieczność dokoniania dopłaty: TAK
Porozumienie z Okręgiem PZW Sieradz na wody nizinne i górskie

Porozumienie zawarte na zasadzie opłat składek członkowskich oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach. Z porozumienia wyłączone są łowiska specjalne

Konieczność dokoniania dopłaty: NIE