menu

Pstr�g

Okres ochronny:
W przypadku pstr�ga potokowego od 1 wrze�nia do 31 stycznia w rzece Wi�le i jej dop�ywach od jej �r�de� do uj�cia rzeki San. W rzece San i jej dop�ywach oraz w rzece Odrze i jej dop�ywach od granicy pa�stwowej z Republik� Czesk� do uj�cia rzeki Bystrzycy

Wymiar ochronny:
Dla pstr�ga potokowego - 25 cm w Wi�le i jej dop�ywach od jej �r�de� do uj�cia Sanu, w Odrze i jej dop�ywach do granicy pa�stwowej z Republik� Czesk� do uj�cia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dop�ywach. W pozosta�ych wodach do 30 cm. Brak wymiaru o

Limit po�owu:
3 szt.* (pstr�g potokowy razem z lipieniem), 3 szt. * (pstr�g t�czowy razem z pstr�giem �r�dlanym).

replywr��