menu

Węgorz

Okres ochronny:
Okres ochronny od 15 czerwca do 15 lipca.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 40 cm.

Limit połowu:
2 szt.* razem z trocią, łososiem, sandaczem, szczupakiem, sieją, boleniem.

replywróć