menu

Bole�

Okres ochronny:
Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 40 cm.

Limit po�owu:
2 szt.* razem z troci�, �ososiem, sandaczem, szczupakiem, siej�, w�gorzem.

replywr��