menu

Amur

Okres ochronny:
Brak okresu ochronnego.

Wymiar ochronny:
Brak wymiaru ochronnego.

Limit połowu:
3 szt. z brzaną i karpiem.

replywróć