menu

Troć

Okres ochronny:
W rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu troci w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 35 cm.

Limit połowu:
2 szt.* razem z boleniem, łososiem, sandaczem, szczupakiem, sieją, węgorzem.

replywróć