menu

�winka

Okres ochronny:
Okres ochronny od 1 stycznia do 15 maja.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 25 cm.

Limit po�owu:
Limit 5kg.

replywr��