menu

Szczupak

Okres ochronny:
Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 50 cm.

Limit połowu:
2 szt.* razem z trocią, łososiem, sandaczem, boleniem, sieją, węgorzem.

replywróć