menu

Sum

Okres ochronny:
1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 70 cm.

Limit połowu:
Limit1 sztuka.

replywróć