menu

Sieja

Okres ochronny:
Okres ochronny od 1 października do 31 grudnia.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 35 cm.

Limit połowu:
2 szt.* razem z trocią, łososiem, sandaczem, szczupakiem, boleniem, węgorzem.

replywróć