menu

Sandacz

Okres ochronny:
Okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 50 cm.

Limit połowu:
2 szt.* razem z trocią, łososiem, sieją, szczupakiem, boleniem, węgorzem.

replywróć