menu

Kle�

Okres ochronny:
Brak okresu ochronnego.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 25 cm.

Limit po�owu:
10 szt. * razem z jaziem.

replywr��