menu

Karp

Okres ochronny:
Brak okresu ochronnego.

Wymiar ochronny:
Brak wymiaru ochronnego.

Limit połowu:
3 szt. * razem z brzaną i amurem

replywróć