menu

Karp

Okres ochronny:
Brak okresu ochronnego.

Wymiar ochronny:
Brak wymiaru ochronnego.

Limit po�owu:
3 szt. * razem z brzan� i amurem

replywr��