menu

Dorsz

Okres ochronny:
Brak okresu ochronnego.

Wymiar ochronny:
Brak wymiaru ochronnego.

Limit połowu:
Brak limitu dziennego.

replywróć