menu

Certa

Okres ochronny:
W rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada. W rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca.

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 30 cm.

Limit połowu:
Limit to 5 sztuk.

replywróć