Zaloguj się do konta

Odwołanie zakazu stosowania zanęt wędkarskich.

Komunikat ze strony ZO Poznań odnośnie stosowania zanęt:

Koleżanki i Koledzy wędkarze, 

w związku z licznymi zapytaniami w sprawie wprowadzania przez dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie zakazu lub ograniczeń w stosowaniu zanęt wędkarskich, obowiązku uzyskania zgody na organizację zawodów
wędkarskich informujemy, że prowadzone rozmowy z Prezesem PGW Wody Polskie doprowadziły do akceptowalnego dla obu stron rozwiązania.

Obecnie, na obwodach rybackich użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski nie obowiązuje wprowadzony przez RZGW PGW WP żaden ogólny zakaz w stosowaniu zanęt wędkarskich. Jedynym uprawnionym do wprowadzenia ograniczeń lub zakazu stosowania zanęt jest uprawniony do rybactwa ( właściwy Okręg PZW). Zatem, w uzasadnionych przypadkach np. pogarszających się warunkach środowiskowych danego akwenu, Okręg PZW taki zakaz ma prawo wprowadzić. Taka informacja będzie podana do ogólnej wiadomości na stronach internetowych właściwego Okręgu PZW.

Wyjaśniono również sprawy związane z organizowaniem zawodów wędkarskich na wodach dzierżawionych przez PZW od Skarbu Państwa.
Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Dyrektora Departamentu Rybactwa PGW Wody Polskie, wszelkie zawody, których organizatorem są jednostki PZW są zwolnione z obowiązku zgłaszania tych imprez do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast, obowiązek taki istnieje w przypadku organizowania za zgodą Okręgu PZW, zawodów komercyjnych przez podmioty zewnętrzne.

Opinie (1)

amur tv

Ciekawe czy ten temat kiedyś nie zawita ponownie hehe  ale dobrze że nie ma tego zakazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [2023-06-09 11:09]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Co dalej z PZW?

Zmiany związane z zarządzaniem wodami postępują w coraz szybszym tempie…

Społecznościowy Portal Wędkarski wedkuje.pl
2008 - 2023